UW PRIVACY BIJ RET – ONDERDEEL VAN TABS HOLLAND N.V.

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens Timber and Building Supplies Holland N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Introductie
Timber and Buildings Supplies Holland N.V., hierna: “Tabs Holland” is statutair gevestigd te (1506 RZ) Zaandam aan de Symon Spiersweg 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37077570 als naamloze vennootschap met volledige rechtsbevoegdheid, hierna: “Tabs Holland”. Zij is verantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke door Tabs Holland en de aan haar gelieerde ondernemingen worden verwerkt en verzameld. Tabs Holland respecteert daarbij altijd de privacy van haar relaties en (digitale) gebruikers.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Tabs Holland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen via de website van haar gelieerde ondernemingen. U kunt zien dat u niet meer op één van onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Onze website is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Het is wel mogelijk om daar een zogenoemd account aan te maken. Bij het aanmaken van een profiel verstrekt u persoonsgegevens, inclusief persoonlijk wachtwoord. Het profiel met bijbehorende persoonsgegevens wordt opgeslagen in een aan de website gekoppelde database. Deze gegevens worden opgeslagen zodat u van de account functionaliteiten gebruikt kunt maken.

Heeft u daadwerkelijk iets gekocht binnen onze e-commerce omgeving, dan onthouden wij eveneens de inhoud van uw bestelling. Daarnaast kunt u zelf kiezen voor het laten bewaren van aanvullende gegevens. Al deze gegevens kunt u bekijken en wijzigingen via een zogenaamde Mijn-omgeving. We verzoeken u daar altijd vertrouwelijk mee om te gaan en deze alleen voor eigen gebruik te raadplegen.

Als u zich aanmeldt bij de websites van Tabs Holland kunt u aangeven of u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u dit aanvinkt, zult u regelmatig per e-mail op de hoogte worden gehouden van aanbiedingen en speciale acties. Wilt u de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen dan kunt u zich altijd eenvoudig afmelden via een link in de nieuwsbrief of een email sturen naar marketing@retbouwproducten.nl.  Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in logbestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze website te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze website.

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van de betreffende diensten.

Via onze website bieden wij allerlei producten en diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de bestelling uit te kunnen voeren (koopovereenkomst) of om een gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij de aankoop van producten, het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken. Tabs Holland verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
 • Klant wordt;
 • Leverancier bent;
 • Als werknemer actief bent;
 • Aandeelhouder bent van onze onderneming;
 • Een al dan niet commerciële relatie aangaat;
 • Aangeeft op de hoogte te willen blijven van een nieuwsbrief van een van onze ondernemingen/websites;
 • Middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt;
 • Onze website bezoekt.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Financiële gegevens van uw onderneming zoals BTW-nummer en indien uw onderneming op rekening kan komen ook het bankrekeningnummer (IBAN);
 • Bedrijfsgegevens van uw onderneming zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen;
 • E-mailadres;
 • Accountnaam;
 • Functie;
 • Informatie die u zelf invult in een formulier op de website
 • Vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft;
 • Loopbaaninformatie m.b.t. sollicitaties;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Opleidingsniveau.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten;
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om contact met u op te nemen en te onderhouden;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om uw gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden;
 • Vermelding van namen in haar media ter duiding van informatie en of beeldmateriaal;
 • Vermelding van namen en contactgegevens in haar media voor zover deze relevant zijn;
 • Om de dienstverlening van Tabs Holland te verbeteren;
 • Om onze bezoekers, personeelsleden en eigendommen te beschermen;
 • Om onze websites te verbeteren;
 • Om uw klacht over of uw reactie op een klacht te verwerken;
 • Om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
 • Om u gebruik te laten maken van onze overige diensten;
 • Uw sollicitaties en het screenen van kandidaten;
 • Om de mogelijkheid aankopen te doen “op rekening” kan vooraf een kredietcheck worden uitgevoerd
 • Krediet Management beheer.
Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Als mede aan de beheerders van software/diensten t.b.v. onze administratie, dataopslag voor gegevensbewerking, versturen van nieuwsbrieven etc.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen (in de toekomst) in onze webshop, laten wij bij iedere aanvraag voor aankopen op rekening een kredietcheck via een derde partijen (hieronder toegelicht) uitvoeren, vragen wij informatie op omtrent de natuurlijke personen in het bestuur van de onderneming, en geven we uw gegevens door aan de bezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of door middel van een rechterlijke uitspraak. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven.
Profilering en cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen zodat u herkend kunt worden. Als wij het in deze privacyverklaring hebben over cookies bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee, zoals pixels. Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies en verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid dat onderdeel uitmaakt van deze privacy verklaring. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies (zoals bijv.: Google Analytics). Helaas hebben wij niet volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees daarom ook hun privacy verklaringen als u dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in onze webshop om u de beste ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft achtergelaten op, of via, een van de websites van Tabs Holland.

Door uw online en offline gegevens te combineren, kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen of nieuwsbrieven doen die aansluiten bij uw interesses. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die voor u minder interessant zijn. Aan de hand van deze profilering maken wij op groepsniveau selecties. Wij zullen u op basis hiervan echter nooit voor één van onze diensten en/of producten uitsluiten.

Kredietcheck bij “kopen op rekening”
Als de klant bij een aankoop kiest om op rekening te kopen, kunnen wij een kredietwaardigheidscheck laten doen om de financiële situatie en het betaalgedrag van de klant te controleren en om ons te beschermen tegen mogelijke wanbetaling.

Voor een kredietwaardigheidscheck worden in een aantal gevallen niet alleen bedrijfsinformatie maar ook persoonsgegevens van de klant gestuurd naar externe partijen voor een kredietwaardigheidscontrole en kredietbeheer . Alleen de hiervoor noodzakelijke gegevens worden gebruikt, te weten: bedrijfsgegevens (kvk- nr), e-mailadres, telefoonnummer, rekening- en bestelgegevens. Deze partijen bepalen vervolgens het statistische risico van wanbetaling op basis van wiskundige en statistische methoden. Wij wijzen u erop dat deze bedrijfsgegevens mogelijk vervolgens ook voor een kredietwaardigheidsonderzoek voor andere aanvragers worden gebruikt.

De beslissing om zo’n aankoop op rekening goed te keuren of te weigeren wordt in eerste instantie automatisch genomen door systemen en databronnen middels deze externe kredietwaardigheidscheck zonder dat een natuurlijk persoon dat besluit daar nog beoordeelt. Wij nemen zelf op basis van de uitslag van het kredietrapport vervolgens een eindbesluit of een klant wel of niet op rekening mag kopen. Het besluit is noodzakelijk voor verkoopcontracten op afbetaling. De kredietcheck is daarom in eerste instantie een vorm van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22.2 AVG.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6.1.b AVG, namelijk noodzakelijke gegevens voor het sluiten van een koopcontract.

Solliciteren voor een baan bij ons
Onder het kopje ‘werken bij' op onze website, bieden wij u de kans om te solliciteren op een van onze openstaande vacature of te solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Hiervoor vragen wij u de nodige informatie te verstrekken zoals uw naam, contactgegevens, CV en een motivatiebrief.

Screening
Een onderdeel van de procedure is de screening. Dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over u online kan worden opgezocht, zoals uw social media profielen. We kunnen de gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met u worden besproken. Wij wijzen mensen niet enkel af op de resultaten van de screening.

De gronden voor het verwerken van uw gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden zijn: uw toestemming, voor zover nodig is om uiteindelijk een overeenkomst met u aan te gaan en ons gerechtvaardigd belang om op basis van uw aanvraag te beoordelen of we u in dienst zullen nemen.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij ons, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we u alsnog benaderen als de andere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt of in verband met mogelijke nieuwe vacatures. Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij uw gegevens maximaal een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via onze websites. Hierdoor ontvangt u regelmatig een e-mail met informatie, nieuws en aanbevelingen over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaat. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met uw gegevens omgaan.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u een account heeft, kunt u daarmee inloggen op de betreffende site om uw gegevens in te zien en te wijzigen. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail: privacy@tabsholland.nl

Klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). U kunt ook contact opnemen met onze privacy officer via privacy@tabsholland.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Ons bedrijf kan de klantinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij met uw contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, en u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

UW PRIVACY BIJ RET – ONDERDEEL VAN TABS HOLLAND N.V.

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens Timber and Building Supplies Holland N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Introductie
Timber and Buildings Supplies Holland N.V., hierna: “Tabs Holland” is statutair gevestigd te (1506 RZ) Zaandam aan de Symon Spiersweg 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37077570 als naamloze vennootschap met volledige rechtsbevoegdheid, hierna: “Tabs Holland”. Zij is verantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens welke door Tabs Holland en de aan haar gelieerde ondernemingen worden verwerkt en verzameld. Tabs Holland respecteert daarbij altijd de privacy van haar relaties en (digitale) gebruikers.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Tabs Holland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar wordt verwezen via de website van haar gelieerde ondernemingen. U kunt zien dat u niet meer op één van onze websites bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden wij u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Onze website is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Het is wel mogelijk om daar een zogenoemd account aan te maken. Bij het aanmaken van een profiel verstrekt u persoonsgegevens, inclusief persoonlijk wachtwoord. Het profiel met bijbehorende persoonsgegevens wordt opgeslagen in een aan de website gekoppelde database. Deze gegevens worden opgeslagen zodat u van de account functionaliteiten gebruikt kunt maken.

Heeft u daadwerkelijk iets gekocht binnen onze e-commerce omgeving, dan onthouden wij eveneens de inhoud van uw bestelling. Daarnaast kunt u zelf kiezen voor het laten bewaren van aanvullende gegevens. Al deze gegevens kunt u bekijken en wijzigingen via een zogenaamde Mijn-omgeving. We verzoeken u daar altijd vertrouwelijk mee om te gaan en deze alleen voor eigen gebruik te raadplegen.

Als u zich aanmeldt bij de websites van Tabs Holland kunt u aangeven of u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u dit aanvinkt, zult u regelmatig per e-mail op de hoogte worden gehouden van aanbiedingen en speciale acties. Wilt u de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen dan kunt u zich altijd eenvoudig afmelden via een link in de nieuwsbrief of een email sturen naar marketing@retbouwproducten.nl.  Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de websites opgeslagen in logbestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze website te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in verband met de veiligheid van onze website.

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van de betreffende diensten.

Via onze website bieden wij allerlei producten en diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de bestelling uit te kunnen voeren (koopovereenkomst) of om een gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij de aankoop van producten, het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken. Tabs Holland verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
 • Klant wordt;
 • Leverancier bent;
 • Als werknemer actief bent;
 • Aandeelhouder bent van onze onderneming;
 • Een al dan niet commerciële relatie aangaat;
 • Aangeeft op de hoogte te willen blijven van een nieuwsbrief van een van onze ondernemingen/websites;
 • Middels contactformulier en/of mail contact met ons opneemt;
 • Onze website bezoekt.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Financiële gegevens van uw onderneming zoals BTW-nummer en indien uw onderneming op rekening kan komen ook het bankrekeningnummer (IBAN);
 • Bedrijfsgegevens van uw onderneming zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn opgenomen;
 • E-mailadres;
 • Accountnaam;
 • Functie;
 • Informatie die u zelf invult in een formulier op de website
 • Vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft;
 • Loopbaaninformatie m.b.t. sollicitaties;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Opleidingsniveau.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten;
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Om contact met u op te nemen en te onderhouden;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om uw gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden;
 • Vermelding van namen in haar media ter duiding van informatie en of beeldmateriaal;
 • Vermelding van namen en contactgegevens in haar media voor zover deze relevant zijn;
 • Om de dienstverlening van Tabs Holland te verbeteren;
 • Om onze bezoekers, personeelsleden en eigendommen te beschermen;
 • Om onze websites te verbeteren;
 • Om uw klacht over of uw reactie op een klacht te verwerken;
 • Om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
 • Om u gebruik te laten maken van onze overige diensten;
 • Uw sollicitaties en het screenen van kandidaten;
 • Om de mogelijkheid aankopen te doen “op rekening” kan vooraf een kredietcheck worden uitgevoerd
 • Krediet Management beheer.
Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Als mede aan de beheerders van software/diensten t.b.v. onze administratie, dataopslag voor gegevensbewerking, versturen van nieuwsbrieven etc.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen (in de toekomst) in onze webshop, laten wij bij iedere aanvraag voor aankopen op rekening een kredietcheck via een derde partijen (hieronder toegelicht) uitvoeren, vragen wij informatie op omtrent de natuurlijke personen in het bestuur van de onderneming, en geven we uw gegevens door aan de bezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of door middel van een rechterlijke uitspraak. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven.
Profilering en cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen zodat u herkend kunt worden. Als wij het in deze privacyverklaring hebben over cookies bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee, zoals pixels. Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies en verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid dat onderdeel uitmaakt van deze privacy verklaring. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies (zoals bijv.: Google Analytics). Helaas hebben wij niet volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees daarom ook hun privacy verklaringen als u dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in onze webshop om u de beste ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u heeft achtergelaten op, of via, een van de websites van Tabs Holland.

Door uw online en offline gegevens te combineren, kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen of nieuwsbrieven doen die aansluiten bij uw interesses. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die voor u minder interessant zijn. Aan de hand van deze profilering maken wij op groepsniveau selecties. Wij zullen u op basis hiervan echter nooit voor één van onze diensten en/of producten uitsluiten.

Kredietcheck bij “kopen op rekening”
Als de klant bij een aankoop kiest om op rekening te kopen, kunnen wij een kredietwaardigheidscheck laten doen om de financiële situatie en het betaalgedrag van de klant te controleren en om ons te beschermen tegen mogelijke wanbetaling.

Voor een kredietwaardigheidscheck worden in een aantal gevallen niet alleen bedrijfsinformatie maar ook persoonsgegevens van de klant gestuurd naar externe partijen voor een kredietwaardigheidscontrole en kredietbeheer . Alleen de hiervoor noodzakelijke gegevens worden gebruikt, te weten: bedrijfsgegevens (kvk- nr), e-mailadres, telefoonnummer, rekening- en bestelgegevens. Deze partijen bepalen vervolgens het statistische risico van wanbetaling op basis van wiskundige en statistische methoden. Wij wijzen u erop dat deze bedrijfsgegevens mogelijk vervolgens ook voor een kredietwaardigheidsonderzoek voor andere aanvragers worden gebruikt.

De beslissing om zo’n aankoop op rekening goed te keuren of te weigeren wordt in eerste instantie automatisch genomen door systemen en databronnen middels deze externe kredietwaardigheidscheck zonder dat een natuurlijk persoon dat besluit daar nog beoordeelt. Wij nemen zelf op basis van de uitslag van het kredietrapport vervolgens een eindbesluit of een klant wel of niet op rekening mag kopen. Het besluit is noodzakelijk voor verkoopcontracten op afbetaling. De kredietcheck is daarom in eerste instantie een vorm van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22.2 AVG.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is artikel 6.1.b AVG, namelijk noodzakelijke gegevens voor het sluiten van een koopcontract.

Solliciteren voor een baan bij ons
Onder het kopje ‘werken bij' op onze website, bieden wij u de kans om te solliciteren op een van onze openstaande vacature of te solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Hiervoor vragen wij u de nodige informatie te verstrekken zoals uw naam, contactgegevens, CV en een motivatiebrief.

Screening
Een onderdeel van de procedure is de screening. Dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over u online kan worden opgezocht, zoals uw social media profielen. We kunnen de gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met u worden besproken. Wij wijzen mensen niet enkel af op de resultaten van de screening.

De gronden voor het verwerken van uw gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden zijn: uw toestemming, voor zover nodig is om uiteindelijk een overeenkomst met u aan te gaan en ons gerechtvaardigd belang om op basis van uw aanvraag te beoordelen of we u in dienst zullen nemen.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij ons, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we u alsnog benaderen als de andere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt of in verband met mogelijke nieuwe vacatures. Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij uw gegevens maximaal een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via onze websites. Hierdoor ontvangt u regelmatig een e-mail met informatie, nieuws en aanbevelingen over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaat. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met uw gegevens omgaan.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u een account heeft, kunt u daarmee inloggen op de betreffende site om uw gegevens in te zien en te wijzigen. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail: privacy@tabsholland.nl

Klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). U kunt ook contact opnemen met onze privacy officer via privacy@tabsholland.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Ons bedrijf kan de klantinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij met uw contact opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, en u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.